sv. Maur

Sošky

Tlačené – tepané sošky

Termín tepání, či cizelování je v případě této mistrné středověké práce ne zcela výstižný. Tenký stříbrný plech vysoké ryzosti je zde tvarován pomocí forem ze dřeva a tmele, na které je materiál tlačen – stahován pomocí nástrojů dřevěných i kovových. To umožňuje vytvarování členité vysoké modelace, aniž by se použitý tenký materiál trhal. Tato již ve středověku zapomenutá technika je popsána v knize Theophilus presbyter, schedula diversarum artium. V doslovném překladu zní: práce tlačené – v kapitole: de opere ductili. Sošky a reliéfy na relikviáři sv. Maura patří svou kvalitou k vůbec nejlepším plastikám zlatnicky zhotoveným v kontextu středověkého zlatnictví.

Na relikviáři jsou umístěny sošky apoštolů a to s těmito ve většině případů novějšími atributy

Strana II.: apoštolové 1-6

1. sv. Pavel – pila
2. sv. Jakub Menší – kniha
3. sv. Bartoloměj – nůž
4. sv. Juda Tadeáš – hůl
5. sv. Tomáš – kniha
6. sv. Matouš – brko, kniha

Strana IV.: apoštolové 1-6

1. sv. Ondřej – kříž
2. sv. Jakub Větší – měšec na holi
3. sv. Matěj – sekera
4. sv. Filip – kříž
5. sv. Jan – kalich
6. sv. Petr – klíč, kniha

Strana I.: reliéfy 1-6

1. Jan Křtitel a Herodes – Jan Křtitel kárá Heroda za to , že žije s manželkou svého bratra Herodiadou
2. Uvěznění Jana Křtitele
3. Tanec Salome – Tanec Salome (nevlastní dcery Herodovy) na hostině
4. Herodias nabádá Salome
5. Salome nese hlavu Jana Křtitele
6. Pohřeb Jana Křtitele

Strana III.: reliéfy 1-6

1. sv. Timotej žehná sv. Maurovi
2. sv. Timotej káže (v Remeši?)
3. sv. Maur křtí sv. Apolináře
4. sv. Petr žehná sv. Timoteovi
5. Lampadius odsuzuje sv. Timoteje k smrti
6. Poprava sv. Timoteje a jeho druhů

Ježíš Kristus
Sošky

Galerie