Dekor svatozáře Krista

Niello

Dekor svatozáře Krista a Maura je proveden technikou niello. Do stříbrné destičky je vyryt dekor – zatřený směsí, která se získá stavením stříbra, olova a síry a následným rozdrcením. Směs se nanáší a upravuje obdobným způsobem jako emaily, niello však má nižší tavnou teplotu. V tomto případě je niellová destička vsazena do další zlacené měděné destičky, jejíž okraje jsou zdobeny raženým dekorem.

Charakteristika

Směs se nanáší a upravuje obdobným způsobem jako emaily, niello však má nižší tavnou teplotu. V tomto případě je niellová destička vsazena do další zlacené měděné destičky, jejíž okraje jsou zdobeny raženým dekorem.

Dekor svatozáře Maura
Pohledy

Galerie