Sv. Timotej přichází do Remeše a žehná Sv. Maurovi

Reliéfy

Tlačené – tepané reliéfy

Termín tepání, či cizelování je v případě této mistrné středověké práce ne zcela výstižný. Tenký stříbrný plech vysoké ryzosti je zde tvarován pomocí forem ze dřeva a tmele, na které je materiál tlačen – stahován pomocí nástrojů dřevěných i kovových. To umožňuje vytvarování členité vysoké modelace, aniž by se použitý tenký materiál trhal. Tato již ve středověku zapomenutá technika je popsána v knize Theophilus presbyter, schedula diversarum artium. V doslovném překladu zní: práce tlačené – v kapitole: de opere ductili. Sošky a reliéfy na relikviáři sv. Maura patří svou kvalitou k vůbec nejlepším plastikám zlatnicky zhotoveným v kontextu středověkého zlatnictví.

Cyklus tepaných medailonů

Kruhové reliéfy zaujmou v prvé řadě nebývalou kompoziční hravostí, v ploše se využívá nápaditých zkratek pro znázornění děje. Gesta postaviček jsou citlivě provedena a i v tak malé ploše mají výrazy obličejů svoji charakteristiku.

Strana I.: reliéfy 1-6

1. Jan Křtitel a Herodes – Jan Křtitel kárá Heroda za to , že žije s manželkou svého bratra Herodiadou
2. Uvěznění Jana Křtitele
3. Tanec Salome – Tanec Salome (nevlastní dcery Herodovy) na hostině
4. Herodias nabádá Salome
5. Salome nese hlavu Jana Křtitele
6. Pohřeb Jana Křtitele

Strana III.: reliéfy 1-6

1. sv. Timotej žehná sv. Maurovi
2. sv. Timotej káže (v Remeši?)
3. sv. Maur křtí sv. Apolináře
4. sv. Petr žehná sv. Timoteovi
5. Lampadius odsuzuje sv. Timoteje k smrti
6. Poprava sv. Timoteje a jeho druhů

Sv. Jan Křtitel napomíná Heroda za nemravný život
Pohledy

Galerie