Podložka s tištěným textem zabarvená korozními zplodinami a patrným otiskem kamene.

Papír

Útržky papíru použité při předcházející opravě

Většina šperkových kamenů byla pro nastavení žádané výšky v lůžku filigránu podložena papírovými útržky různých tvarů a velikostí. Papír byl složen do podložek podle tvaru kamene a hloubky lůžka. Tyto podložky pochází zřejmě z opravy z 19. století. Byly použity útržky ze dvou různých holandsky psaných knih, rukopisně popsaný papír a v několika případech barvený ruční papír.

Restaurování papíru

Papír byl poškozen korozními zplodinami, v řadě případů byl zcela degradovaný. Při restaurování byl papír v lůžkách kamenů nahrazen lipovým dřevem. Papírové podložky byly konzervovány restaurátorem Mgr. Františkem Křivánkem a jsou uloženy pro badatelské účely.

Podložka s tištěným textem zabarvená kysličníky mědi
Pohledy

Galerie