Ukázka restaurování – technika emailu

 

Ukázka restaurování – broušení

 

Ukázka restaurování – filigrány

Ukázka restaurování – technika braun-firnis

Ukázka restaurování – gemy

Ukázka restaurování – ražení

Ukázka restaurování – reliéfy

Ukázka restaurování – ztracený vosk