Restaurátoři

Prací na relikviáři byli pověřeni dva naši špičkoví restaurátoři se zkušenostmi v restaurování sakrálních památek zlatnického řemesla ak. soch. Alena Nováková a ak. soch. Andrej Šumbera, kteří byli u celé akce od počátku. Byla provedena kontrola všech částí relikviáře, jejich vzhledu a stavu, dále inventarizace všech převzatých dokumentačních materiálů a stanovena organizace průběhu restaurátorských prací a jmenována odborná komise. Byly provedeny podrobné materiálové průzkumy a průzkumy všech použitých zlatnických technik a technologií, aby bylo možné volit vhodné a šetrné restaurátorské postupy.

Restaurátoři zlatnické výzdoby

 • Ak. soch. Alena Nováková
 • Ak. soch. Andrej Šumbera

Asistenti restaurátorů

 • Ak. soch. Ladislav Komňacký
 • Ak. soch. Jitka Malovaná
 • Ak. soch. Eva Šumberová
 • Ak. soch. Martin Zet

Konzevace původního jádra

 • Oldřich Tatter

Zhotovení makety jádra a nového jádra relikviáře

 • Ing. Jan Reisner
 • Petr Špaček

Restaurování textilu

 • Ak. mal. Jarmila Sikytová

Restaurování papíru

 • Mgr. František Křivánek

Konzervace usní

 • TOMA Otrokovice

Vybroušení chybějících křišťálů na hřebeni relikviáře

 • Petr Šťastný

Členové odborné komise MK ČR

 • PhDr. Štefan Holčík
 • Ing. Jan Josef
 • PhDr. Marie Kotrbová
 • PhDr. Anežka Merhautová, DrSc.

Členové poradní komise Státního památkového ústavu v Plzni

 • PhDr. Dagmar Hejdová
 • PhDr. Josef Klimeš
 • Mgr. Gejza Šidlovský
 • PhDr. Ladislav Špaček

Organizace a řízení prací za Státní památkový ústav v Plzni

 • PhDr. Alena Černá

Fotografie

 • Jan Gryc
 • Jan Gloc
 • Andrej Šumbera

Fotografie mikroskopem OLYMPUS

 • Andrej Šumbera
Pohledy

Galerie