Relikviář
sv. Maura

Relikviář sv. Maura je prací kolínsko-mosanského okruhu z první čtvrtiny 13. století. Je dokladem románského zlatnictví mimořádné výtvarné i řemeslné kvality a zcela ojedinělou památkou na území českého státu.

Prohlídka

Relikviář svatého Maura je dokladem románského zlatnictví mimořádné výtvarné i řemeslné kvality. Vynikající památka byla zhotovena pro benediktinské opatství ve Florennes v první čtvrtině 13. století. Historie vzácné památky je pozoruhodná hned v několika rovinách. Ztvárněním se v mnoha detailech odlišuje od jiných relikviářů této oblasti — kolínsko-mosanského okruhu a nemá proto přímé srovnání. A tak se doposud nepodařilo určit, ve které nepochybně významné zlatnické dílně vznikl. Byl zhotoven především pro ostatky sv. Maura a sv. Jana Křtitele uchovávané v benediktinském opatství ve Florennes v Belgii, ale podle analýz obsahuje i další relikvie.

Relikviář

Po umělecké stránce především zaujme zpracování sošek a reliéfů, které řadí relikviář k nejvýznamnějším památkám v celoevropském středověkém kontextu. Upoutá zde na románskou dobu nebývalá živost provedení a expresivita — oduševnělé výrazy apoštolů mají portrétní rysy, reliéfy zase vynikají nápaditou kompozicí.

Historie

Umělecko-historicky významný relikviář oplývající bohatou výzdobou samozřejmě restaurátory přímo vybízel k podrobnému průzkumu a dokumentaci. Mnoho ojedinělých fotografických záběrů mohlo vzniknout pouze díky celkové demontáži památky a jsou již neopakovatelné. Proto vznikla myšlenka podělit se o tuto zajímavou a početnou dokumentaci s veřejností.

Galerie


Naši partneři