Barevná dekorace

Nejvýraznější barevnou dekoraci výzdoby představují emaily, na relikviáři obvykle kombinované s filigránovými prvky.

Emaily lze rozdělit dle tvarů a funkce. Nejčastěji jsou zastoupeny emailové destičky, kterých je celkem 115. Pozoruhodná je jejich rozličnost dekoru, motiv se u žádné neopakuje. Je zde použito celkem 7 typů barev emailu, které jsou taveny ve vytvořených přihrádkách měděných destiček. Přihrádky jsou vyhloubeny rytím a jejich hrany přecizelovány. Destičky jsou poměrně silné, obvykle 3-3,5 mm, jejich kraje jsou lemovány raženým perlovcem. Nanesený email – drcená sklovitá hmota je vypálen, drť slyne – utaví se, a následně je celý povrch nahrubo přebroušen do plochy. Poté je podruhé znovu vypálen, čímž broušený povrch znovu slyne a získává tak lesk. Teprve na závěr je horní plocha zlacena v ohni amalgámem /směs rtuti a zlata / – ten reaguje pouze s plochou kovu, po odkouření rtuti – vyhřátím nad 300 ºC. Nakonec jsou plochy s pevně ulpělým zlatým povrchem leštěny ocelovým hladítkem.

.

Jákob překříženýma rukama žehná synům Josefa
Mojžíš a měděný had

Charakteristika

Na relikviáři je také 7 odlišných destiček, jejichž řemeslný rukopis naznačuje, že byly zhotoveny v jiné dílně a na relikviář byly pravděpodobně doplněny pro vykrytí ploch nestandardních rozměrů. Proto také je u některých část plochy odříznutá.

Za hlavami 12 apoštolů jsou umístěny emailové svatozáře.Velmi jemně je vyryt dekor 4 emailových sloupků, umístěných vždy v rozích relikviáře.Nejvýznamnější částí emailové výzdoby jsou emailové cvikle, kde v kruhových medailonech jsou znázorněny starozákonní výjevy. Tyto emaily jsou umístěny ve výsečích mezi oblouky na bočních stranách relikviáře.Na boční straně napravo od Krista jsou umístěny:

  • Mojžíš a měděný had (Num 21,8-9).
  • Jakub žehná synům Josefa (Gen 48,14-16).
  • Mojžíš vyvádí vodu ze skály (Ex 17,6; Num 20,11).

Na protilehlé straně jsou umístěny:

  • Mojžíš píše znamení “T” [tau] (Ex 12,7.22).
  • Mojžíš a hořící keř (Ex 3,2-5).
  • Obětování Izáka (Gen 22,10-13).
  • Mojžíš a zlaté tele (Ex 32,19).

Plochy těchto emailů jsou broušeny a leštěny na lesk, čímž je docílen charakter ušlechtilého povrchu broušeného drahého kamene. Znázornění složitějších kompozic s více figurami v medailonu jsou vyvedena rytinou. Kresba ostatních figur je vykryta opět emailem, kromě zřetelnosti získávají kompozice větší dynamiku.

 

Pohledy

Galerie