Pás raženého dekoru lemující reliéfy

Ražené části z mědi

Častou zlatnickou technikou výzdoby středověkých relikviářů jsou ražené motivy. Jedná se vlastně o vykrytí ploch mezi jinými prvky opakujícím se raženým dekorem. Takto zdobené pásy na tomto relikviáři jsou z tenkého měděného plechu, na němž je raznicí z kaleného železa /štancna/ ražen dekor. Ražený dekor na sebe obvykle navazuje a vytváří tak delší pásy. Ty na relikviáři lemují reliéfy, hranu boční strany a celý podstavec. Jsou zde použity dva typy raznice, v detailu je dobře patrná návaznost ražby – plocha raznice obsahuje dva a půl prvku dekoru.

Jiným typem ražení – štancnování je plocha pozadí apoštolů, které však bylo na relikviář doplněno později, kde ražba vytváří na větší plochu diagonální kompozici. Obdobnou raznicí jsou zdobeny sloupky s raženým dekorem, kdy ražbou ozdobený materiál byl následně stočen do trubičky tvořící sloupek.

Ražené jsou též zlacené hvězdičky – kvítka, jednotlivě přibité k ploše pozadí čelních sošek Maura a Krista. Malé raznice je též využito k ozdobě krajů osazen.

Postup ražení 

Ražené jsou též zlacené hvězdičky – kvítka, jednotlivě přibité k ploše pozadí čelních sošek Maura a Krista. Malé raznice je též využito k ozdobě krajů osazen.

Ražené části – postavičky andělů a proroků.

Výseče mezi kružbami reliéfů jsou vyplněny raženými postavičkami andělů (horní řada) a proroků (dolní řada). Tyto postavy jsou plastičtěji provedené a proto ražené ze stříbrného plechu, který má při ražbě lepší tažnost nežli měď. Aby tenký materiál kopíroval reliéf raznice, bylo použito olověné matrice, údery na ní byl plech do raznice přesně vtlačen. Jak postavičky andělů, tak i proroků jsou shodné – tzn. jsou raženy ze stejných raznic.

Pomocí raznice je pravděpodobně vytvořen dekor hřebenové části. V tomto případě raznice postupně vyráží dekor do plného – silnějšího materiálu. Prolamované části jsou následně vysekány a dekor cizelérsky upraven. Pás na hřebeni je dvoudílný – uchycen mezi věžičkami. Zde jsou umístěny křišťály ve tvaru přeslenů zasazené do okének, které jsou tvarovány dle tvarů jednotlivých kamenů.

Ražené části
Pohledy

Galerie