Autentika - rubová strana s textem z roku 1483

Autentika

Olověná destička s ověřením pravosti ostatků. 

Do relikviáře byla k ostatkům vložena tzv. autentika, olověná destička o rozměrech 13×6,5 cm, ověřující pravost ostatků svatých.

Olověná destička s ověřením pravosti ostatků

Autentika – lícová strana s textem:
CORPVS S[AN]C[TI] – TĚLO SVATÉHO
MAVRI PRESBIT[ERI] – MAURA KNĚZE
ET PRECIOSI MART[IRIS] – A VZÁCNÉHO MUČEDNÍKA
CV[M] CAPITE ALTERI– – S HLAVOU JINÉHO
VS MARTIRIS – MUČEDNÍKA

Autentika - s lícovým textem
Pohledy

Galerie