onyx, 12,6x10,3 mm, pták se snítkou, 1. stol. po Kristu
onyx, 12,6x10,3 mm, pták se snítkou, 1. stol. po Kristu

Gemy

Gemy osazené ve filigránových prvcích jsou staršího data než vznik relikviáře. Jsou datované mezi 1. stol před Kristem až 2. stol. po Kristu, kdy dosáhla jejich produkce v antickém Řecku největšího rozmachu. Materiálem jsou odrůdy chalcedonu (karneol, onyx, achát a jaspis), do kterých byly ryty dekory, figurální a zvířecí motivy. 

Karneol, onyx, achát a jaspis

Miniaturní precizní práce zcela jistě vyžadovala použití lupy, kterou mohli vybrousit z čirého křišťálu. Obrábění probíhalo pomocí miniaturního brusu rotujícího na hřídelce. Tento způsob zpracování je udivující při rozměrech rytiny, použitý kotouček dosahuje v některých případech neuvěřitelného rozměru – jedné desetiny milimetru. Do střední Evropy se dostávaly zejména po dobytí Konstantinopole křižáckými vojsky roku 1203. Tyto gemy byly pak na relikviáři druhotně osazeny jako součást filigránových prvků v nebývalém množství 68 kusů, společně s dalšími šperkovými kameny.

karneol, 16x13,4 mm, medvěd, středověké
karneol, 16x13,4 mm, medvěd, středověké
Gemy

Galerie