Ukázka restaurování jednotlivých prvků

Některé sádrové odlitky sošek apoštolů zhotovené v roce 1998. Na nich se prováděly návrhy doplňků modelace roucha, rukou a dalších poškozených partií.
Pohledy

Galerie