Zlatý kříž Záviše z Falkenštejna

Zlatý kříž Záviše z Falkenštejna

Na zadní straně kříže jsou ve filigránových plochách umístěny emaily; jsou uchyceny lemem, jakoby se jednalo o fasování kamenů. Kruhová výseč má průměr 37 mm. Sledujme jemnou kompozici tvořenou přihrádkami emailu. Na zvětšeném záběru objevíme krásné probarvení emailové hmoty, pod jejíž tenkou vrstvou se příznivě projevuje reflexe lesklé plochy zlatého podkladu. Všimněte si také, jak umně jsou vloženy zlaté pásky, které dělí plochy barev a zároveň jsou kresebným prvkem výjevu. Při bližším pohledu je patrné, že byly vkládány volně mezi emailové plochy.

Pod lupou

Vzácná zlatnická díla jsou z pochopitelných důvodů vystavována v nedobytných vitrinách, jejichž skleněné stěny omezují touhu diváka vzít předmět do rukou a podrobně si jej prohlédnou. Restaurátor, který předměty ošetřuje či kontroluje, to vzácné privilegium má. Považuji za velké štěstí, že jsem se mohl ocitnout v blízkosti tolika vzácných památek. Součástí mé práce je i průzkum a dokumentace zlatnických děl a právě tuto část mé profese považuji za nekrásnější. Kdo jiný než restaurátor může manipulovat vzácnou památkou a v klidu dokumentovat detaily, kterými oplývá? Motivací mi je také skutečnost, že mnohá vzácná zlatnická díla zůstávají trvale ukryta v trezorech a zájemcům o zlatnictví tak nejsou přístupná. Proto mi nezbylo než zvládnout úskalí fotografování lesklých ploch a pustit se do práce.

Současná digitální technologie skýtá, kromě zjednodušení a zrychlení celého fotografického procesu, možnost pohodlné prezentace snímků na obrazovce počítače. Posouvání velké fotografie po obrazovce získáme někdy pocit, jako bychom přelétávali v maličkém letadélku nad monumentálním uměleckým dílem – finesy zlatnického řemesla a um tvůrců tak můžeme obdivovat v další, ještě podrobnější dimenzi.

Pohledy

Galerie