Kosti

Kosti

Relikviář sv. Maura obsahuje velmi různorodý kosterní materiál, ve kterém převažují fragmenty nad zachovalými celými kostmi. Různorodost je patrně způsobena tím, že převážná většina kostí byla o několik staletí později pravděpodobně nabírána ze společného hrobu – sv. Maur byl popraven spolu s několika desítkami dalších mučedníků, které předtím obrátil na víru. V řadě případů je kosterní materiál natolik degradovaný a zlomkovitý, že nedovoluje jednoznačné výsledky analýz.

Kosterní pozůstatky byly podrobeny antropologické a sérologické analýze v laboratořích Kriminalistického ústavu Praha a následně zkoumány metodou DNA docentem RNDr. Mazurou v laboratořích katedry antropologie a genetiky člověka na přírodovědecké fakultě UK v Praze za pomoci RNDr. Dobisíkové z antropologického oddělení NM v Praze.

Kosterní pozůstatky 

Kosterní pozůstatky byly podrobeny antropologické a sérologické analýze v laboratořích Kriminalistického ústavu Praha a následně zkoumány metodou DNA docentem RNDr. Mazurou v laboratořích katedry antropologie a genetiky člověka na přírodovědecké fakultě UK v Praze za pomoci RNDr. Dobisíkové z antropologického oddělení NM v Praze.

Pravá kost holenní
Pohledy

Galerie